sow2@op.pl

Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Bytomiu

Sprawozdanie bilans 2020 jest zamieszczone NA BIP prowadzonym przez CUW w BYTOMIU