Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Bytomiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TO CI WRZESIEŃ 2020
 

PaŹDZIERNIK LIsTOPAD 20202

Tytulowa

 

gazetka2 11

 

gazetka2 12

 

gazetka2 2

 

gazetka2 3

 

gazetka2 4

 

gazetka2 41

 

gazetka2 5

 

gazetka2 51

 

gazetka2 52

 

gazetka2 6

 

gazetka2 61

 

gazetka2 62

 

gazetka2 63

 

gazetka2 7

 

gazetka2 71

 

gazetka2 8

 

Gazetka II1

 

Gazetka II2

 

Gazetka II3

 

BYŁ SOBIE GRUDZIEŃ

Tytulowa3

 

gazetka 3 1

 

gazetka3 2

 

gazetka3 21

 

gazetka3 22

 

gazetka3 23

 

gazetka3 24

 

gazetka3 3

 

gazetka3 31

 

gazetka3 32

 

gazetka3 4

 

gazetka3 41

 

gazetka3 42

 

gazetka3 43

 

gazetka3 44

 

gazetka3 45

 

gazetka3 46

 

gazetka3 5

 

gazetka3 51

 

gazetka3 52

 

gazetka3 53

 

Gazetka3 6

 

gazetka3 7

 

gazetka3 8

 

gazetka3 81

 

gazetka3 82

 

gazetka3 83

 

gazetka3 84

 

gazetk 3 9

 

sow2@op.pl