Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Bytomiu

wsparcie Komputerowe Dla naszych milusińskich mamy dzięki  firmie SKOK CENTRUM co w tym trudnym czasie "onlaJnU" jest wyjątkowo potrzebne.

sow2@op.pl